Jelenlegi hely

P

Placébó

A közvélemény olyan gyógyszereket tekint placébónak, amelyek nem tartalmaznak valódi hatóanyagot, így nem a szer farmakológiai hatása, hanem pusztán a benne való hit gyógyhatású. Tudományos értelemben placébó minden olyan kémiai anyag vagy orvosi beavatkozás, amelyet egy betegség tüneteinek enyhítésére alkalmaznak, de specifikus hatása a betegségre nincsen. A gyógyszer, a fehér köpenyes orvos jelenléte, a vizsgálat már maga eredményezhet több-kevesebb javulást, mert ezek is tartalmaznak (nem direkten a betegség kezelésére irányuló) placébóhatást.

Share

Pozitív pszichológia

A XX. század végén kibontakozott pszichológiai irányzat, mely főképp az emberi élet erőforrásait: a boldogságot, az élettel való elégedettséget és a jóllétet („well-being”) tanulmányozza a tudományos lélektan módszereivel. Szoros kapcsolatban áll a személyiségpszichológiával (amelytől kutatásmódszertani és elméleti alapjait kapta) és az egészségpszichológiával (amely a gyakorlatban hasznosítja eredményeit). Cselekvő, proaktív hozzáállását jól kifejezi, hogy nevét a latin positum ’tenni, helyezni’ igéből kapta.

Share

Premotoros mező

A motoros (mozgásért felelős) agykérgi terület egy része, amely agyunk frontális (elülső) lebenyén helyezkedik el. Ennek a területnek az aktivitása a mozgások szenzoros vezérlésével és az izomműködéssel függ össze. Az agy egységes referenciatérképén a Brodmann 6-os áreával (területtel) egyezik meg. 

Share

Preszimbolikus

A pszichoanalitikus iskola fogalma. Arra az állapotra és gondolkodásra utal, amikor a csecsemő vagy kisgyermek a – szimbólumokon alapuló – nyelvhasználatot még nem sajátította el. Az analitikusok szerint sok lelki probléma eredete a preszimbolikus vagy preverbális (nyelv előtti) korszakban keresendő.

Share

Oldalak