Jelenlegi hely

Elhárító mechanizmus

Freud elméletében az én szorongáscsökkentő műveletei. Sokfélét tartunk számon, például tagadás; eltolás, amely a veszélyt hordozó tárgyakra vagy eseményekre irányuló érzéseknek és reakcióknak más, hasonlókra, ill. kevésbé veszélyesekre történő áthelyezése; intellektualizáció: az absztrakt gondolkodásmódnak túlzott előtérbe helyezése az érzések kiküszöbölése érdekében; projekció: elfojtott érzéseink és ösztönimpulzusaink másokra való átvitele; reakcióképzés: saját érzéseinknek, cselekvési indítékainknak és gondolatainknak ezekkel ellentétes értelműekkel való helyettesítése; elnyomás: zavaró érzéseknek, vágyaknak, tapasztalatoknak; meg nem történtté tétel.

ABC: 
Share