Jelenlegi hely

Barátság extrákkal

Ádám karjaiban biztonságra lelt, jól tudta, ki az, akit magához ölel, akit barátként szeret is

A Mila Kunis-filmek rajongóinak rögvest az azonos című film sejlik fel emlékezetükben. Persze nem filmismertető és nem is kritika vár az olvasóra, hanem a barátság extrákkal rövid hazai körképe. 

Ádám és Kata a középiskola első napján vezetékneveik azonos kezdőbetűje miatt lettek padtársak. Az idő múlásával ez a „muszáj-kapcsolat” barátsággá formálódott. Az érettségit követően mindketten a fővárosba kerültek. Egyetemi éveik alatt házibulik és fesztiválok keretezték barátságukat, ma kora harmincasok és jó barátok. Rendszeresen találkoznak, tudnak egymásról; életkori sajátságaikból és a női-férfi kapcsolatok szokásrendjéből adódóan asszisztáltak egymás rövidebb-hosszabb párkapcsolataihoz és kísérleteihez, majd azok viharos vagy éppen csöndes felbomlásához. Egyik este azonban Ádám váratlanul „ráírt” Katára Viberen; szomorú. Reménytelinek tetsző kapcsolata párja hűtlensége miatt zátonyra futott, holott ő naivan már gyűrűvásárláson törte a fejét. Fájdalmára fogékony baráti társaságra vágyott, s a Katával töltött bormámoros estén megtörtént, ami férfi és nő között megtörténhet a testiség oltárán, hiszen Kata is szingli fél éve. Ádám aggodalommal – és hasogató fejjel – ébredt másnap. Félt, hogy elveszíti régi barátját az alkohol gátakat leromboló hatása s annak következményei miatt. Ám Kata a következő szerencsés felismerésének adott hangot: „Amíg nem ismerkednek meg mindketten egy új kapcsolat reményével kecsegtető partnerrel, ez a legkényelmesebb, hiszen szabad felnőttek mindketten.” Kata „coming outja” szerint örül, hogy nem egy idegennel történt mindez, hanem Ádámmal.

Mielőtt „ítéletet” mondanánk, vegyük sorra a történtek tudományos vetületét!

Szükségletek

Miféle szükségleteink vannak? A szó rögtön előhívja emlékezetünkből az amerikai pszichológus, Abraham Maslow nevét, aki 1943-ban megalkotta „szükséglet-piramisát”. Eszerint minden embernek fontos a táplálék-lakhatás-szexualitás megélésének hármasa, ezeket fiziológia szükségleteknek nevezte, s piramisábrája alapjára helyezte, jelezve, hogy alapszükségletekről beszél. Kata és Ádám eszerint fiziológiás alapszükségletük kielégítésében leltek partnerre – s tették mindezt olyasvalakivel, akit régóta ismernek, kedvelnek. Maslow a további szintekre – a teljesség igénye nélkül – a biztonság és védettség, a szeretet és a valahová tartozás, majd az elismerés és megbecsülés, valamint az önmegvalósítás fogalmát helyezte. Ha a „biztonság” és „valahová tartozás” fogalomkettősét elemezzük a következő szükségletszintről, látjuk, hogy Kata nem egyéjszakás kalandot keresett, ahol női résztvevőként minden olyan bizonytalan, a partner kiléte és megbízhatósága sem igazolt, kételyekkel teli. Ádám karjaiban biztonságra lelt, jól tudta, ki az, akit magához ölel, akit barátként szeret is.

Kötődés

A kötődés sokrétű, leegyszerűsítve láthatatlan érzelmi kapcsolat két személy között. Persze kötődhetünk tárgyakhoz, emlékekhez és helyszínekhez is, de e kiterjesztés messzire visz, maradjunk az interperszonális kontextusnál. Az illinois-i Egyetemen kutató R. Chris Fraley írja, hogy a kötődésminták a személyiségbe épülnek, s annak részeivé lesznek. Így „kapcsolati dinamikáink prototípusát alakítják”, megteremtve ezzel társas kapcsolataink keretrendszerét és alapját. S ahogy a köznyelv is tartja: a nőknek szükségük van vonzalomra, szimpátiára ahhoz, hogy kialakulhasson valami köztük s az ellenkező nem képviselője között (vagyis kötődési szükségletük, igényük van), míg a férfiban genetikailag kódolva van, hogy „szétszórja magjait”. Kata és Ádám esetében ez azonban több, hiszen ők hosszú évek óta kötődnek egymáshoz, kapcsolatuk minősége változott csupán annak a közös előnynek a mentén, hogy fiziológiai alapszükségleteik kielégítésében régi ismerősben leltek társra. A „barátság extrákkal”-kapcsolat azonban nem csak és kizárólag a hosszú évek óta egymást ismerők között érhető tetten! A jelenség vizsgálatakor látókörömbe került olyan munkatársi közösség is, ahol hosszú ideje párra nem találó, de egymás pártalálási törekvéseit nem ismerő kollégákat mutattak be egymásnak. Az pedig, hogy holtomiglan-holtodiglan, férfi-női barátság vagy éppen FWB-kapcsolat alakul ki két ember között (rossz forgatókönyv esetében egy „feszengős muszájrandi”…), az mindig a körülményektől és a résztvevőktől függ. Egy friss kutatás eredményeit pedig a Mongeau és Knight szerzőpáros 2016-ban publikálta – tudományos közleményük röviden ekként összegezhető: a kapcsolattípusok közül az FWB az a ritka eset, ahol a résztvevők romantikus elvárásai és az érzelmi hullámzás nehézsége nem jelenik meg.

Mivel kevesebb?

Hazánkban is nagy érdeklődés övezi a földrajzi közelség alapján potenciális párokat mutató Tinder-alkalmazást, melyről több internetes portál is így ír: „Itt a Tinder, a legszemérmetlenebbül szexre utazó alkalmazás az internetes társkeresés történetében” (Forrás: 444.hu).  S bizony, Kata és Ádám is preferálhatta volna az ismeretlen felé való nyitást, de ők inkább egymást választották. Hogy mit kell nélkülözniük érzelmi oldalon, arra érzékenyen rávilágít a Bisson és Levine szerzőpáros 2009-ben közzétett elemzése: az FWB-kapcsolatokban nem jelenik meg az elköteleződés, s kutatásaik szerint ezzel szorosan együtt jár az, hogy az intimitás és szenvedély csekélyebb mértékben jelenik meg, mint a párkapcsolatok legtöbbjében. Ám a végkimenetel kétesélyes: egy kapcsolat és a szerelem kialakulása is a lehetőséghalmaz eleme, de a barátság végét is jelentheti, ha az egyik fél vissza szeretné állítani a barátság korábbi keretrendszerét. Nos, ezt kell mérlegre tenni…

 

*A cím a FWB mozaikszó szabatos fordítása: angolul friends with benefits

Share

Ez is érdekelhet

Adatközlőink a szakítás indokaként egy igen prózai okot neveztek meg; azt, hogy szerelmüktől nem kaptak kódot okostelefonja képernyőzárjának feloldásához.

Van, akinek sikerül megtalálni élete párját (vagy hosszabb időre szóló partnerét), mások azonban bolyonganak az útvesztőben...

Fiatalos, még dolgozó, diplomás hatvanas nő (nevezzük Lilinek) jelent meg a mentálhigiénés tanácsadáson. 

Okkal feltételezhetnénk, hogy ma egyszerűbb megtalálni azt a bizonyos nagy Őt – a számok azonban mintha mégsem erre utalnának...

Milyen folyamatok vezetnek el ahhoz, amikor  a hosszú együttlét utáni szakítást, válást vagy a szeretett fél elveszté

Segítenek élni, túlélni, átélni és megélni az életet, hitet, reményt adnak a mindennapokban.