Jelenlegi hely

A lepke halála

Herceg Attila képe

A pszichés rendellenességekkel foglalkozó tudományág, a pszichopatológia több kísérlettel is élt a lélektani értelemben vett anomáliák meghatározására, melyek szinte majdnem mindegyike kitér az ún. 4D-re: deviancia, distresszkeltés, diszfunkcionalitás, veszély (angolul danger). A 4D elmélete szerint egy adott viselkedés akkor értelmezhető pszichológiai szempontból patológiásnak, amennyiben az a megszokottól eltérő, kellemetlen, nyugtalanító, romboló hatású és egyben veszélyes is.

A kérdés a következő: Giacomo Puccini Pillangókisasszony című operájának főhősnője, Cso-cso-szán vajon mentális zavarnak köszönhetően követ el (a pszichológia nyelvén szólva befejezett) öngyilkosságot?
Ahhoz, hogy a választ megadjuk, elengedhetetlen, hogy minden körülményt feltárjunk.

 

Elhamarkodott lenne máris igennel válaszolni, pusztán arra alapozva, hogy az öngyilkosság morális és/vagy vallási szempontból elfogadhatatlan. Tény, hogy az öngyilkosságot a legtöbb vallás elítéli (Székelyföldön például azokat, akik önkézzel vetettek véget életüknek, nem helyezhetik örök nyugalomba a temetőkertbe), s az európai társadalmi normáknak is ellentmond. Érdekes ugyanakkor, hogy a legtöbben az öngyilkosságot az egyik legönzőbb tettként értelmezik olyan társadalmakban, amelyek alapvetően egoista szemléleten alapulnak. Ha megnézzük a nyugati társadalmakat, jobbára azt találjuk, hogy az önérvényesítés válik elsődleges szemponttá, s éppen ezért a közösségi tereket védelem, nagyon gyakran szigorú (törvényi) szabályzások alá kell rendelni, tehát kvázi intézményekké formálódnak - lásd házasság.

Ha már a házasságnál tartunk, vizsgáljuk meg, miként történik ez Puccini operájában.
Pinkerton amerikai tengerészhadnagy japán szertartás szerint köt házasságot az akkor 15 éves Cso-cso-szánnal, aki azért, hogy leendő férje kedvében járhasson, áttért a keresztény hitre - emiatt viszont családja kiátkozza. A különös kettősséget tovább fokozza, hogy míg Cso-cso-szán, azaz Pillangó mély hittel néz a házasság elé, addig Pinkerton csupán játéknak tekinti azt. Újabb kérdés: ez a házasság a 4D alapján patológiásnak, esetleg abnormálisnak tekinthető? Nos, azt mondhatjuk, hogy mindkét fél szempontjából IGEN. Mind Pinkerton, mind Pillangókisasszony hozzáállása eltér a megszokottól, vagyis a társadalmi normáktól. Emellett distresszkeltő és destruktív, veszélyt előhívó folyamatokat is beindít - gondoljunk csak a kiátkozásra.

Ha ebből a képből indulunk ki, máris azt mondhatjuk, hogy egy eleve patológiás helyzetben szinte csak olyan cselekmény sülhet ki, ami önmaga is abnormális, csakhogy ez ismét egy elsietett következtetés lenne. Két okunk is van arra, hogy megálljunk és újabb nézőpontokba helyezkedjünk - íme az első.
A szociálpszichológia hívja fel figyelmünket arra, hogy nagyon sokszor helytelenül ítéljük meg mások cselekedeteit. Természetesen az életben akár egy perc leforgása alatt is számtalan döntést kell hoznunk, ami mind a cselekvő, ami a megfigyelő szemszögéből azonnalinak tűnik, noha (normális esetben) többrétű folyamatok állnak a háttérben. Ahhoz, hogy ítéletalkotásunk megfontolt legyen, rengeteg szempontot kell megvizsgálnunk, ami roppant időigényes, ezért gyakran az első látszólagos oknak tulajdonítjuk a cselekedetet.
A másik okot éppen a pszichopatológia hozza fel. A 4D elmélet szinte minden komponense megkérdőjelezhetővé válik, ha azokat az adott környezethez, kultúrkörhöz, élethelyzethez viszonyítjuk, s azoktól tesszük függővé. Járjunk el most is így.

Erősen lesarkítva azt mondhatjuk, hogy a nyugati és a keleti kultúrát valamint társadalmi rendszert alapvetően megkülönbözteti az, hogy míg előbbi az egyénre, utóbbi a közösségre helyezi a súlyt. Akár azt is kijelenthetnénk, hogy míg a nyugati ember tettei mögött egyéni, addig a keleti ember tettei mögött szociális motivációkat vélhetünk. Ha mindezeket elfogadjuk, akkor valóban jogosan mondjuk azt, hogy az öngyilkosság önző cselekedet? Ha alapvető motivációink önmagunkra irányulnak, akkor mi más lenne? Csakhogy ebben az esetben az önzőséget mint ellenérvet emlegetni finoman szólva dőreség. Olyan ez, mintha felszólítanának minket, hogy mindig csak magunkra gondoljunk, majd egy szankciót követően arra hivatkoznának, hogy önzőként jártunk el.
Persze azt sem állíthatjuk, hogy egy japán ember öngyilkossága önzetlen tett. Vizsgáljuk meg, mik állhattak Cso-cso-szán cselekedetének hátterében.

Pinkerton az esküvőt követően elutazik, s bár azt ígéri, egy év múlva visszatér, három évig semmi hírt sem hallat maga felől. Egy levélben tudatja, hogy Amerikában megnősült és hamarosan meglátogatja Pillangókisasszonyt újdonsült feleségével. Mivel Cso-cso-szán nem tud angolul olvasni, azt hiszi, férje újra visszatér hozzá. Eközben egy kérő érkezik hozzá Yamadori herceg személyében. Cso-cso-szán nem tudja mire vélni a szándékot, mondván, ő férjezett. Megpróbálják azzal meggyőzni, hogy a japán hagyomány szerint az egyedül maradt asszony elváltnak számít, de Cso-cso-szán azzal védekezik, hogy ő már amerikai asszony. Mindeközben lelkesen készül férje fogadására, aki most fogja előszőr látni saját fiát.

Pinkerton megérkezik az amerikai konzullal és új feleségével, aki Cso-cso-szán bocsánatáért esedezik, s biztosítja, hogy gondját viseli közös gyermeküknek. Pillangókisasszony látszólagos érzelemmentességgel fogadja a híreket, s elküldi látogatóit, hogy egy fél óra múlva térjenek vissza a gyermekért. Elbúcsúzik gyermekétől, szemét beköti, egy amerikai zászlót ad kezébe, majd elhunyt apja tőrével véget vet életének.

 

Vajon Cso-cso-szán amerikai, vagy japán? Melyik az ő "igazi énje"?
Ez a drámai mélyponton kerül a felszínre. A kérő érkezésekor elutasítja a japán, elhagyott nő szerepét, ám most mégis szembesülnie kell vele. A házasság szent köteléke egy pillanat alatt szertefoszlott, semmivé lett. Elveszítette mindazt a szerepet, ami az egoizmus mocsarából a közösségi lét fényébe emeli: már nem feleség, már nem anya. Egyedül maradt, ami számára elviselhetetlen. Nem hasznos tagja a társadalomnak.
Apja tőrén (aki kegyvesztett szamuráj volt) a következő felirat található: "Becsülettel haljon, ki nem tudott becsülettel élni."

Talán Cso-cso-szán becstelenként élt? A mi nézőpontunk szerint nem, de számára az számít, mit gondol róla közösség. Ő maga váltott hitet, s ő lett a megcsalt, kisemmizett. Egyetlen pillanatig sem küzd azzal, hogy a felelősséget más vállára helyezze, inkább a halált választja. 

 

Most térjünk vissza legelső kérdésünkhöz: Pillangókisasszony tette patológiás?
Ha a devianciát, a distresszkeltést, a diszfunkcionalitást és a veszélyt a japán kultúra szerint értelmezzük, azt kell mondanunk, hogy inkább az élete volt az, amire a 4D ráilleszthető. Halála előtt minden bizonnyal végiggondolta, honnan indult és hová jutott. Nem hozhat fiára olyan szégyent, hogy apa nélkül, megcsalt, egyedüli anyaként nevelje fel. Ha életét megszégyenítve élné tovább, az nem felelne meg a társadalmi normáknak, folyamatos nyugtalanságot és veszélyt ébresztene, s rombolóan hatna rá és gyermekére is.
Az élete beteggé vált, ezért inkább meghal.

Elítélendő, ami tett?
A kérdés örökké nyitva marad, amit maga Puccini is érzékeltet az opera utolsó akkordjával. A tragédiának vége, de nincs lezárva.

 

Az alábbi linkre kattintva megnézhetjük és meghallgathatjuk a fentieket: http://www.youtube.com/watch?v=Eyw6qPKJiwU
Egy megjegyzés: magam rendezői hibának vélem, hogy a Cso-cso-szánt alakító szereplő a mű végén nyakon szúrja magát. A keleti kultúrában ugyanis úgy vélik, hogy az élet központja a köldök alatti területen, az ún. harában rejlik. Innen származik a harakiri kifejezés is: a tőrt pontosan a harába döfve vetettek véget életüknek.

Share

Hozzászólások

Herceg Attila képe

Kedves Hozzászóló (sajnos a nevét nem tudhatom)!

Köszönöm szépen az elismerését, valamint a mellékelt írást, valóban elgondolkodtató! Olvasása közben azon méláztam, vajon mindössze egyetlen nap leforgása alatt hányszor "vagyunk, voltunk, vagy leszünk", vagyis mennyi időt töltünk valóban a jelen lét- és tudatállapotában.

Üdvözlettel:
Herceg Attila

Oldalak

Új hozzászólás

Filtered HTML

  • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <p> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <area> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <param> <strike> <caption> <!--pagebreak--> <iframe>
  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.

Plain text

  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.